Tämän Havuhattu & Elonkehä -podcastin jakson teemana on kaivokset. Keskustelemme vieraamme Maija Lassilan kanssa Suomen kaivospolitiikasta ja kaivosten ympäristövaikutuksista. Pohdimme, millä ehdoilla mineraaleja olisi syytä kaivaa maasta, ja kysymme, peilaavatko kaivostoiminnan nykyiset lainalaisuudet lopultakin nykyään vallalla olevaa maailmankuvaa ja luontoyhteyttä.

Johdatuksena kaivosteemaan toimii Maijan uusimmassa Elonkehä-lehdessä ilmestynyt artikkeli ”Irti irrallisuuden tarinasta – Kaiovoshankkeet Suomessa ja tarvittava muutos kohti sosioekologista oikeudenmukaisuutta”. Tärkeän näkökulman tähän keskusteluun tarjoaa myös Janne M. Korhosen artikkeli ”Kaikki käytetään mitä kaivetaan”.

Elonkehä-lehti

Elonkehä on syväekologinen kulttuurilehti, jonka tarkoituksena on edistää kestävää elämäntapaa ja yhteiskuntaa sekä ylläpitää kriittistä keskustelua talouskasvu- ja kulutusyhteiskunnasta. Lehdessä julkaistaan mm. ympäristöfilosofisia esseitä, omavaraisuuspohdintoja, haastatteluja ja tee-se-itse -ohjeita.

Podcastissa esitetyt mielipiteet ovat lausujiensa omia eivätkä välttämättä edusta Elonkehä-lehden linjaa.