”Terveellä on paljon toiveita, sairaalla vain yksi”, sanotaan eräässä sananparressa. Terveys on perusta, jonka varaan rakennamme päivittäisen elämämme. Määrittelemme usein terveyden sairauden puutteena ja lähestymme sen olemusta kehomme toimintakyvyn kautta. Mutta jättääkö tämä lähestymistapa terveyteen jotain olennaista huomiotta? Tässä jaksossa käymme läpi terveyden kokemusta, historiaa sekä tasapainon, homeostaasin ja terveyden suhdetta.

Löylyosiossa puhumme identiteetistä ja terveydestä. Avaamme kentän pohdinnoille keinoista tasapainon ylläpitämiseksi sekä itämerensuomalaisen viisausperinteen näkemyksille terveyteen ja sairauteen liittyen. Kysymme myös, onko mahdollista loitsia itsensä terveeksi.

Jaksossa mainittuja lähteitä:

Suomen Agrometsä
Tulvavedet Vartiosaaressa
Science – Here’s why you feel so crummy when you’re sick
Homeostaasi
Mandelbrotin joukko
Georges Canguilhem
Vitalismi
Empirismi
Dr. Rober Zapolsky – ”Why Zebras Don’t Get Ulcers: Stress and Health”
Aivoliitto – Aivopesulle, mars!
Hans Selye
Lumelääke
Studio55: Tutkimus – Lumeleikkaus parantaa polvivaivat kuten oikea leikkauskin
British Journal of Sports Medicine – Back to basics: 10 facts every person should know about back pain